Chính Sách Bảo Mật IWIN

Chính Sách Bảo Mật IWIN

Chính sách bảo mật IWIN là cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng đăng ký trên nền tảng. IWIN cam kết không thu thập các thông tin nhạy cảm của khách hàng mà chỉ sử dụng các thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Phạm vi áp dụng của Chính Sách Bảo Mật IWIN

Chính sách bảo mật IWIN áp dụng cho tất cả khách hàng của IWIN, bao gồm cả khách hàng đã đăng ký và khách hàng chưa đăng ký. Chính sách bảo mật IWIN giải thích cách IWIN thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của IWIN, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật IWIN. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách bảo mật IWIN, bạn không nên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của IWIN.

IWIN thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của IWIN, hoặc khi bạn liên hệ với IWIN.

Dữ liệu cá nhân mà IWIN thu thập có thể bao gồm tên của bạn, địa chỉ email của bạn, số điện thoại của bạn, địa chỉ của bạn, thông tin về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn, và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp cho IWIN.

IWIN sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của IWIN, để liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của IWIN, để cải thiện trải nghiệm của bạn trên các sản phẩm và dịch vụ của IWIN, và để tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

IWIN bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng các biện pháp bảo mật IWIN vật lý và kỹ thuật. IWIN lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trên các máy chủ được bảo mật và IWIN sử dụng các biện pháp bảo mật IWIN để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, và xóa dữ liệu cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với IWIN qua email hoặc qua đường bưu điện.

IWIN có thể thay đổi Chính sách bảo mật IWIN bất kỳ lúc nào. Nếu IWIN thay đổi Chính sách bảo mật này, IWIN sẽ đăng bản Chính sách bảo mật mới trên trang web của mình. Bằng cách tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của IWIN sau khi Chính sách bảo mật được thay đổi, bạn đồng ý với các thay đổi đó.

Thông tin cá nhân được thu thập bởi IWIN

IWIN thu thập một số thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm:

  • Thông tin liên lạc: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và địa chỉ IP.
  • Thông tin tài khoản: Bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu.
  • Thông tin thanh toán: Bao gồm thông tin về thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal của khách hàng.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

IWIN sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm:

  • Xác minh danh tính và phát triển các tính năng mới.
  • Cập nhật khách hàng về thông tin sản phẩm và dịch vụ mới của IWIN.
  • Tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng bằng cách cung cấp nội dung và quảng cáo đích thực hơn.

Chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba

IWIN không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, IWIN có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi của IWIN.

Cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Khách hàng có thể yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với IWIN qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên nền tảng.

Liên hệ để yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Nếu khách hàng muốn yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, họ có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của IWIN qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên nền tảng.

Chính sách bảo mật IWIN cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. IWIN chỉ thu thập các thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của khách hàng.

Nếu khách hàng muốn yêu cầu truy cập, chỉnhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, họ có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của IWIN qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên nền tảng.

Trên đây là tổng quan về Chính Sách Bảo Mật IWIN, phạm vi áp dụng và thông tin cá nhân. Khách hàng nên đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến của IWIN để hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình.